Метадычная скарбонка

Задачы патрыятычнага выхавання дашкольнікаў

01.06.2022

Задачы патрыятычнага выхавання дашкольнікаў вызначаны ў Вучэбнай праграме дашкольнай адукацыі:

 • развіваць:
 • - усведамленне сваёй прыналежнасці да сям'і, дзіцячай групы, грамадству ў цэлым;
 • - цікавасць да роднасных адносін, да гісторыі сваёй сям'і;
 • - пачуццё сімпатыі, эмацыйнай прыхільнасці, даверу ў зносінах з аднагодкамі;
 • - уменне ўсведамляць сябе ў часе (у сучаснасці, мінулым і будучыні);
 • - цікавасць да сацыяльнай рэчаіснасці: да працы дарослых, працы сваіх бацькоў; да ўзаемаадносін людзей розных прафесій;
 • - гуманнае стаўленне да ўсяго жывога, развіццё запатрабавання ў спазнанні прыроды і беражлівых адносін да яе;
 • - дапытлівасць да паняцця "Радзіма" (месцам, дзе нарадзіўся чалавек, дзе жывуць яго родныя), славутасцям свайго горада, пасёлка, дзяржавы;
 • - актыўны ўдзел ва ўсіх відах дзіцячай дзейнасці;
 • фарміраваць:
 • - адэкватныя ўяўленні аб сабе, аб іншых;
 • -усведамленне сябе як члена дзіцячага грамадства;
 • - цікавасць да свайго знешняга аблічча і ўнутранага свету;
 • - датычнасць да сучасных падзей, першапачатковыя ўяўленні аб нацыянальных культурных традыцыях;
 • - нацыянальнае самасвядомасць;
 • - веды аб дзяржаўнай сімволіцы (сцяг, гімн, герб), жывёлах, птушках, дрэвах, кветках, якія могуць з'яўляцца сімваламі беларускай дзяржавы (хвоя, зубр, бусел, кветка лёну, канюшыны, васілёк);
 • - пачуцці маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры;
 • - самастойнасць у разнастайных жыццёвых сітуацыях;
 • выхоўваць:
 • - цікавасць, увага і добразычлівае стаўленне да навакольных;
 • - гуманныя адносіны, эмацыйную прыхільнасць і давер да блізкіх дарослых і аднагодкаў;
 • - цікавасць да нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцяў, культурных традыцый народа;
 • - патрыятычныя пачуцці, грамадзянскасць;
 • - пачуцці кахання да роднага краю і гонар за яго;
 • - найлепшыя маральныя якасці беларусаў: дабрыню, спагадлівасць, працавітасць, гасціннасць, сумленнасць і інш.;
 • - павага да этнічных прыкмет жыхароў Рэспублікі Беларусь, мовы беларусаў.
 • Працэс патрыятычнага выхавання ва ўстановах дашкольнай адукацыі арганізуецца з улікам прынцыпаў:
 • - гуманізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстанове дашкольнай адукацыі, які прадугледжвае раўнапраўе і ўзаемапавагу ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу;
 • - культурнай традыцыйнасці, які прадугледжвае патрыятычнае выхаванне ў духу гістарычных, культурных традыцый народа, яго мовы і звычаяў;
 • - паступовасці і бесперапыннасці, які мяркуе, што патрыятычнае выхаванне праходзіць шэраг этапаў, паступова ўскладняецца яго змест, карэктуюцца напрамкі развіцця маральных якасцяў асобы і забяспечваецца іх пераемнасць;
 • - комплекснасці і інтэграцыі, паводле якога адукацыйны працэс разглядаецца як адзіная цэласная сістэма, якая забяспечвае мэтанакіраванае ўзаемадзеянне педагогаў установы дашкольнай адукацыі, сям'і, работнікаў музеяў, бібліятэк і інш. Інтэграцыя ажыццяўляецца на аснове комплекснага падыходу да планавання

01.06.2022 10:28 - 01.06.2022 10:30

свернуть

Формы і метады работы па  экалагічнаму выхаванню дзяцей дашкольнага  ўзросту.  

17.05.2022
  

        Заняткі з'яўляюцца вядучай формай арганізацыі работы па азнаямленню дзяцей з прыродай. Заняткі дазваляюць педагогу фарміраваць уяўленні аб прыродзе ў сістэме і паслядоўнасці з улікам узроставых асаблівасцяў дзяцей і прыроднага асяроддзя.

         Пад кіраўніцтвам выхавальніка на занятках у дзяцей фарміруецца сістэма элементарных ведаў, ажыццяўляецца развіццё асноўных пазнавальных працэсаў і здольнасцяў. Гэта з'яўляецца важнай умовай авалодання дзецьмі элементарнымі спосабамі пазнавальнай дзейнасці і развіцця іх разумовай актыўнасці і самастойнасці. Заняткі даюць магчымасць удакладніць і сістэматызаваць асабісты вопыт дзяцей, які назапашваецца ў іх падчас назіранняў, гульняў і працы ў паўсядзённым жыцці.     

       Паход з дзецьмі старшага дашкольнага ўзросту ў бліжэйшае прыроднае асяроддзе - гэта цікавае і карыснае педагагічнае мерапрыемства. Адначасова вырашаюцца розныя задачы: аздараўленчыя, пазнавальныя, маральныя і эстэтычныя.  На разумовае развіццё дзяцей у паходзе аказваюць уплыў розныя мерапрыемствы пазнавальнага характару: назіранні за з'явамі прыроды, тлумачэнні дарослых, слоўныя гульні, адгадванне загадак падчас адпачынку. Вядучае значэнне сярод гэтых мерапрыемстваў маюць назіранні - яны могуць быць самага рознага ўтрымання ў залежнасці ад пары года, канкрэтнага прыроднага асяроддзя, вопыту наведвання яе дзецьмі. Паход у лес мяркуе азнаямленне дашкольнікаў з супольнасцю раслін - ім трэба паказаць і назваць дрэвы, хмызнякі, якія з'яўляюцца вядучымі ў складзе лесу. Ад іх залежаць травяністае покрыва, наяўнасць грыбоў, ягад. Важна пазнаёміць дзяцей і з ляснымі жывёламі, перш за ўсё па розных слядах іх дзейнасці.  Паходы трэба арганізоўваць ў розныя сезоны, што дазваляе назіраць неаднолькавае стан раслін і перыяды іх развіцця.

        На маральнае развіццё дзяцей вялікі ўплыў аказвае практычная прыродаахоўная дзейнасць: развешванне кармушак з кормам у зімовы час, домікаў для птушак восенню ці вясной, агароджу мурашнікаў ў цёплую пару года. Добра арганізаваць уборку і ачыстку ад ляснога і бытавога смецця. Правільная арганізацыя гэтай частцы паходу вельмі важная - дарослыя паказваюць дашкольнікам, як яны самі ставяцца да прыроды, як любяць яе на справе, як дбаюць пра дом, у якім жывуць усе разам.       

       Эстэтычнае выхаванне дзяцей на прыродзе пачынаецца з дэманстрацыі терыторыі- педагогі кажуць, што тут прыгожа, таму што ўсе чыста і дагледжана. І, наадварот, засмечаныя ўчасткі лесу, паляны не будуць прыгожымі, нават калі на іх шмат квітнеючых раслін.

        Прыроднае асяроддзе павінна быць добра абследавана і вывучана дарослымі.   

       Экскурсіі адрозніваюцца ад паходу меншым аб'ёмам ўсіх яго параметраў: працягласці знаходжання на прыродзе, задач, якія вырашаюцца, відаў дзейнасці, падрыхтоўкі і абсталявання. Яны лягчэй у арганізацыі, таму могуць праводзіцца часцей, чым паходы.

        Экскурсіі - адзін з асноўных відаў заняткаў і адмысловая форма арганізацыі працы па азнаямленні дзяцей з прыродай, адна з вельмі працаёмкіх і складаных формаў навучання. Гэта свайго роду занятак пад адкрытым небам.

        Перавага экскурсій у тым, што яны дазваляюць у натуральнай абстаноўцы пазнаёміць дзяцей з аб'ектамі і з'явамі прыроды. Экскурсіі спрыяюць развіццю назіральнасці, ўзнікнення цікавасці да прыроды.   

        Экскурсіі як форма заняткаў праводзяцца ў сярэдняй, старшай групах. Па змесце яны дзеляцца на два віда: прыродазнаўчыя экскурсіі - у парк, лес, на раку- і экскурсіі на сельскагаспадарчыя аб’екты- у поле, на агарод, на ферму.

       Прыродазнаўчыя экскурсіі мэтазгодна праводзіць у адны і тыя ж месцы ў розныя часы года, з тым каб паказаць дзецям сезонныя змены ў прыродзе.

       Экскурсіі на сельскагаспадарчыя аб'екты праводзяцца эпізадычна для азнаямлення з асобнымі відамі працы дарослых.

        Экскурсіі правесці значна цяжэй, чым занятак у групе, таму поспех яе залежыць ад дакладнай падрыхтоўкі выхавальніка і дзяцей.

        Падрыхтоўка выхавальніка заключаецца перш за ўсё ў вызначэнні мэты экскурсіі і адборы праграмнага зместу. Вызначае выхавальнік экскурсію зыходзячы з патрабаванняў праграмы і асаблівасцяў навакольнай мясцовасці.

        Падрыхтоўка дзяцей пачынаецца з паведамлення выхавальнікам мэты экскурсіі. Дзеці павінны ведаць, куды пойдуць, навошта, што пазнаюць, што трэба сабраць.      

       Экалагічныя мерапрыемтвы і вольны час.

        Педагагічны сэнс мерапрыемстваў  і вольнага часу заключаецца ў тым, каб выклікаць у дзяцей станоўчы эмацыянальны водгук на іх «прыродны» змест. У сцэнарыях гэтых мерапрыемстваў выкарыстоўваецца матэрыял, які дзецям добра знаёмы.

       Азнаямленне дзяцей з прыродай у паўсядзённым жыцці.

        Назіранні на занятках і экскурсіях праводзяцца ў цеснай сувязі з працай у паўсядзённым жыцці.

        Прагулкі шырока выкарыстоўваюцца для азнаямлення дзяцей з прыродай. Яны даюць магчымасць назапасіць у дзяцей уяўленні аб такіх з'явах прыроды, якія працякаюць працяглы час. Педагог знаёміць выхаванцаў з паўсядзённымі зменамі прыроды па сезонах, арганізуе разнастайныя гульні з прыродным матэрыялам- пяском, глінай, льдом, лісцем і т. д. У дзяцей назапашваецца пачуццёвы вопыт, выхоўваецца дапытлівасць, назіральнасць. Прагулкі дастаўляюць дзецям радасць і задавальненне ад зносін з прыродай, дапамагаюць адчуць яе прыгажосць.        Пачынаючы з другой малодшай групы праводзяцца мэтавыя прагулкі па ўчастку з выхадам за яго межы. Мэтавыя прагулкі ў адрозненне ад экскурсій кароткачасовыя, і на іх вырашаецца невялікі аб'ём задач. Дзеці знаёмяцца з яркімі прыроднымі з'явамі таго ці іншага сезона. Акрамя таго, арганізуюцца прагулкі, абмежаванага пазнавальнага зместу (збор ягад, кветак).

        Цікавая і разнастайная работа праводзіцца ў кветніку і на агародзе. Дзеці назіраюць за раслінамі, практыкуюцца ў працоўных навыках і ўменнях (паліў раслін, рыхленне, збор насення і ўраджаю і т. д.). Гэтая праца аказвае вялікі ўплыў на выхаванне працавітасці, самастойнасці і ўзаемадапамогі.

       Праца і назіранні ў кветніку і на агародзе праводзяцца раніцай і ўвечары. З усімі дзецьмі можна праводзіць пасадку, пасеў, збор ураджаю. Такая праца, як падрыхтоўка зямлі, паліў, рыхленне, зрэзка сухога лісця, збор насення лепш праводзіць з падгрупай дзяцей.

        У кутку прыроды дзеці маюць магчымасць добра разглядаць сабраныя імі расліны і жывёлы, назіраць за імі працяглы час; яны авалодваюць працоўнымі навыкамі, вучацца клапаціцца аб сваіх гадаванцах.

       Праца і назіранні ў кутку прыроды з дзецьмі выхавальнік праводзіць штодня. Форма арганізацыі дзейнасці розная (у залежнасці ад узросту).

       Элементарная пошукавая дзейнасць дзяцей. Пад элементарнай пошукавай дзейнасцю разумеецца сумесная праца выхавальніка і дзяцей, накіраваная на рашэнне пазнавальных задач, якія ўзнікаюць у вучэбнай дзейнасці, у паўсядзённым жыцці, у гульні і працы, у працэсе пазнання свету. Пошукавая дзейнасць прадугледжвае высокую актыўнасць і самастойнасць дзяцей, адкрыццё новых ведаў і спосабаў пазнання.

        Пошукавая дзейнасць пачынаецца з пастаноўкі выхавальнікам і прыняцце дзецьмі пазнавальнай задачы (магчымая таксама пастаноўка пазнавальнай задачы дзецьмі). Затым ажыццяўляецца яе першасны аналіз і прапаноўваюцца здагадкі, адбіраюцца спосабы праверкі здагадак, вылучаных дзецьмі, ажыццяўляецца іх праверка. Завяршаецца пошукавая дзейнасць аналізам атрыманых у ходзе праверкі вынікаў і фармуляванне высноў.

      Элементарная пошукавая дзейнасць як форма арганізацыі выкарыстоўваецца ў старшым дашкольным узросце. Важным умовай пастаноўкі пазнавальных задач з'яўляецца стварэнне праблемных сітуацый на прыродазнаўчых занятках або ў разнастайнай дзейнасці, звязанай з прыродай (праца, назіранні, гульні).

        Праблемная сітуацыя ўзнікае, калі задача пастаўлена, але адразу вырашыць яе дзеці не могуць. Самастойная праца ў такой сітуацыі носіць пошукавы характар. Пазнавальная задача заўсёды ўтрымлівае пытанне. Яна ўключае некаторыя дадзеныя, вядомыя дзецям, якія можна выкарыстоўваць у вырашэнні. Частка дадзеных дзеці павінны адшукаць у працэсе камбінавання, пераўтварэнні ўжо вядомых ведаў і спосабаў дзеянняў. Няведаннае павінна быць частковымі, тады пазнавальную задачу можна вырашыць з дапамогай вопыту, параўнальнага назірання.

        Пазнавальныя задачы павінны прад'яўляцца дзецям у пэўнай паслядоўнасці: спачатку - простыя, якія змяшчаюць адназвенныя сувязі, затым - больш складаныя, якія змяшчаюць ланцужкі сувязяў.

        Пасля прыняцця дзецьмі пазнавальнай задачы пад кіраўніцтвам выхавальніка ажыццяўляецца яе аналіз: выяўленне вядомага і невядомага. У выніку аналізу дзеці вылучаюць здагадкі аб магчымай плыні з'явы прыроды і яе прычынах.

        Заключным этапам пошукавай дзейнасці з'яўляецца фармуляванне высноў.

У працэсе арганізацыі пошукавай дзейнасці ў дзяцей з'яўляецца здольнасць самастойна ставіць пазнавальныя задачы, якія адлюстроўваюць больш глыбокае пранікненне ў сутнасць з'яў прыроды, усталяванне аналогій, разуменне ўсё больш агульных заканамернасцяў.

        Ажыццяўляючы кіраўніцтва пошукавай дзейнасцю дзяцей, важна ствараць умовы для вырашэння кожнай задачы, якая ўзнікае па іх ініцыятыве.     

 

Метады экалагічнага выхавання.

        Метады навучання - гэта спосабы сумеснай дзейнасці выхавальніка і дзяцей, падчас якіх ажыццяўляецца фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў, а таксама стаўленне да навакольнага свету.

        У педагагічным працэсе дзіцячага сада выкарыстоўваюцца розныя метады навучання: наглядныя, практычныя, славесныя. Пры азнаямленні дзяцей з прыродай шырока выкарыстоўваюцца ўсе названыя метады.

        Да наглядным метадаў ставяцца назіранне, сузіраньне карцін, дэманстрацыя мадэляў, кінафільмаў, дыяфільмаў, дыяпазітываў.

        Практычныя метады - гэта гульня, элементарныя досведы і мадэляванне.

        Славесныя метады - гэта апавяданні выхавальніка і дзяцей, чытанне мастацкіх твораў пра прыроду, гутаркі.

        У працы па азнаямленню дзяцей з прыродай неабходна выкарыстоўваць розныя метады ў комплексе, правільна спалучаць іх паміж сабой.        

        Назіранне - гэта спецыяльна арганізаванае выхавальнікам, мэтанакіраванае, больш ці менш працяглае і планамернае, актыўнае ўспрыманне дзецьмі аб'ектаў і з'яў прыроды. Мэтай назірання можа быць засваенне розных ведаў - усталяванне уласцівасцяў і якасцяў, структуры і знешняй будовы прадметаў, прычын змены і развіцця аб'ектаў (раслін, жывёл), сезонных з'яў.

        Назіранне неабходна суправаджаць дакладнай размовай выхавальніка і дзяцей, каб атрыманыя веды засвоіліся. Назіранне патрабуе засяроджанасці адвольнай увагі, таму педагог павінен рэгуляваць  па часе, аб'ёме і змесце.             

       Назіранне дазваляе паказаць дзецям прыроду ў натуральных умовах ва ўсім яе разнастайнасці, у найпростых наглядна прадстаўленых ўзаемасувязях. Сістэматычнае выкарыстанне назірання ў азнаямленні з прыродай прывучае дзяцей прыглядацца, прыкмячаць яе асаблівасці і прыводзіць да развіцця назіральнасці, а значыць, вырашэння адной з найважнейшых задач разумовага выхавання.       

        Назіранне можа праводзіцца як з асобнымі дзецьмі, з невялікімі групамі (у 3-6 чалавек), так і з усёй групай выхаванцаў. Гэта залежыць ад мэты і зместу назірання, а таксама задач, якія стаяць перад выхавальнікам.

        У залежнасці ад колькасці дзяцей, якія ўдзельнічаюць у назіранні, яно можа быць індывідуальным, групавым і франтальным. У залежнасці ад пастаўленых выхавальнікам мэтаў назіранне бывае эпізадычна, доўгім і выніковым (абагульняючым).

        Знаёмячы дзяцей з прыродай, педагог выкарыстоўвае разнастайны ілюстрацыйна-наглядны матэрыял: дыдактычныя карціны, рэпрадукцыі з мастацкіх карцін, фотаздымкі,  мадэлі, кіна- і тэлефільмы.

        Ілюстрацыйна-наглядны матэрыял дапамагае замацоўваць і ўдакладняць прадстаўленні дзяцей, атрыманыя ў ходзе непасрэднага ўспрымання прыродных з'яў. З яго дапамогай можна фарміраваць веды пра аб'екты і з'явы прыроды, якія ў дадзены момант ці ў дадзенай мясцовасці назіраць немагчыма (дзікіх або хатніх звяроў іншых кліматычных зон).

        Ілюстрацыйна-наглядны матэрыял дазваляе даць дзецям уяўленне аб з’явах, якія доўга праходзяць у прыродзе. З яго дапамогай ўдаецца паспяхова абагульняць і сістэматызаваць веды дзяцей.

        Вялікае значэнне мае ілюстрацыйна-наглядны матэрыял у фарміраванні эстэтычнага ўспрымання прыроды, ў ўзбагачэнні эстэтычных уражанняў і пачуццяў. Гэтыя задачы паспяхова вырашаюцца пры разглядзе рэпрадукцый з мастацкіх карцін, праглядзе кінафільмаў.

        Пры адборы ілюстрацыйна-нагляднага матэрыялу для працы з дзецьмі неабходна ўлічваць шэраг патрабаванняў, асноўнымі з якіх з'яўляюцца рэалістычнасць намаляваных аб'ектаў, з'яў прыроды, яснасць задумы мастака.

        Неабходна ўлічваць таксама ўзроставыя магчымасці ўспрымання дзяцей.

        Жывёлы і расліны на карцінах павінны быць паказаны буйным планам, у натуральных умовах.

        Прадметныя і сюжэтныя карціны дапамагаюць замацоўваць і ўдакладняць прадстаўленні дзяцей аб раней убачаным, а таксама даваць новыя веды аб тым, што ўбачыць непасрэдна немагчыма.

        Мастацкія карціны - пейзажы, нацюрморты - неабходныя для развіцця эстэтычнага ўспрымання і пачуццяў у дзяцей. Яны шырока выкарыстоўваюцца ў старэйшым дашкольным узросце.

        Азнаямленне дзяцей з прыродай у гульнях.

        У азнаямленні дзяцей з прыродай шырока выкарыстоўваюцца разнастайныя гульні. У практыцы дашкольнай выхавання прымяняюцца дзве групы гульняў - гульні з гатовым зместам і правіламі і творчыя гульні.

        Гульні з гатовым зместам і правіламі.

        Дыдактычныя гульні- гульні з правіламі, якія маюць гатовы змест. У працэсе дыдактычных гульняў дзеці ўдакладняюць, замацоўваюць, пашыраюць наяўныя ў іх уяўленні аб прадметах і з'явах прыроды, раслінах, жывёлах. Пры гэтым гульні спрыяюць развіццю памяці, увагі, назіральнасці, вучаць дзяцей прымяняць наяўныя веды ў новых умовах, актывізуюць разнастайныя разумовыя працэсы, узбагачаюць слоўнік, спрыяюць выхаванню ўмення гуляць разам. Гульні даюць магчымасць дзецям апераваць самімі прадметамі прыроды, параўноўваць іх, адзначаць змены асобных знешніх прыкмет. Многія гульні падводзяць дзяцей да ўмення абагульняць і класіфікаваць.

        Дыдактычныя гульні можна праводзіць з дзецьмі як калектыўна, так і індывідуальна, ускладняючы іх з улікам узросту дзяцей. Ускладненне павінна ісці за кошт пашырэння ведаў і развіцця разумовых аперацый і дзеянняў. Дыдактычныя гульні праводзяць у час вольнага часу, на занятках і прагулках.

         Вялікае значэнне для развіцця дзяцей маюць творчыя гульні, звязаныя з прыродай. У іх дашкольнікі адлюстроўваюць уражанні, атрыманыя ў працэсе заняткаў і паўсядзённым жыцці. Асноўная асаблівасць творчых гульняў: яны арганізуюцца і праводзяцца па ініцыятыве саміх дзяцей, якія дзейнічаюць самастойна. Падчас гульняў дзеці засвойваюць веды аб працы дарослых у прыродзе, ідзе працэс усведамлення значэння працы дарослых, фарміруецца станоўчае стаўленне да яе.

        Адным з відаў творчых гульняў з'яўляюцца будаўнічыя гульні з прыродным матэрыялам (пясок, снег, гліна, гузы і т. Д.). У гэтых гульнях дзеці спазнаюць уласцівасці і якасці матэрыялаў, удасканальваюць свой пачуццёвы вопыт. Выхавальнік, кіруючы такой гульнёй, дае веды дзецям не ў гатовым выглядзе, а з дапамогай пошукавых дзеянняў.

        У кожнай узроставай групе павінны быць створаныя ўмовы для гульняў з прыродным матэрыялам ва ўсе часы года.

        Нескладаныя досведы і эксперыментаванне.

        Для таго каб веды дзяцей аб прыродзе былі ўсвядомленымі, у дзіцячым садзе выкарыстоўваюцца нескладаныя доследы. Дослед - гэта назіранне, якое праводзіцца ў спецыяльна арганізаваных умовах.

        Доследы спрыяюць фарміраванню ў дзяцей пазнавальнага цікавасці да прыроды, развіваюць назіральнасць, разумовую дзейнасць. Доследы маюць вялікае значэнне для ўсведамлення дзецьмі прычынна- следчых сувязяў.

        Праводзяць доследы часцей за ўсё ў старэйшых групах дзіцячага саду. У малодшай і сярэдняй групах выхавальнік выкарыстоўвае толькі асобныя пошукавыя дзеянні.

        Дослед заўсёды павінен будавацца на аснове наяўных уяўленняў, якія дзеці атрымалі ў працэсе назіранняў і працы. Дашкольнікам павінны быць зразумелыя яго задача і мэта. Праводзячы вопыт, выхавальнік не павінен наносіць шкоду раслінам і жывёлам. Важна, каб у пастаноўцы і правядзенні вопыту дзеці былі актыўнымі ўдзельнікамі.

       Мадэляванне.

        Працэс пазнання навакольнага свету няпросты для дзіцяці. пачынаецца ён з пачуццёвага ўспрымання. Аднак многія з'явы прыроды немагчыма ўспрымаць непасрэдна. Часта на аснове пачуццёвага пазнання патрабуецца «пабудаваць» у свядомасці абстрактнае, абагульненае ўяўленне аб аб'екце або цэлай з'яве прыроды, скласці схему вывучаемай з'явы. Вырашыць паспяхова гэтыя задачы дапамагае выхавальніку мадэляванне як метад азнаямлення дзяцей з прыродай.

        Мадэляванне разглядаецца як сумесная дзейнасць выхавальніка і дзяцей па пабудове мадэляў. Мэта мадэлявання - забяспечыць паспяховае засваенне дзецьмі ведаў пра асаблівасці аб'ектаў прыроды, іх структуры, сувязях і адносінах, якія існуюць паміж імі.

        Мадэляванне заснавана на прынцыпе замяшчэння рэальных аб'ектаў прадметамі, схематычнымі малюнкамі, знакамі.

        Мадэль дае магчымасць стварыць вобраз найбольш істотных бакоў аб'екта і адцягнуцца ад неістотных ў дадзеным канкрэтным выпадку.

        Мадэляванне як актыўная самастойная дзейнасць выкарыстоўваецца выхавальнікам пры азнаямленні дашкольнікаў з прыродай разам з дэманстрацыяй мадэляў. Па меры ўсведамлення дзецьмі спосабу замяшчэння прыкмет, сувязяў паміж рэальнымі аб'ектамі, іх мадэлямі становіцца магчымым прыцягваць дзяцей да сумеснага з выхавальнікам, а затым і да самастойнага мадэляванні.

        Навучанне дзяцей мадэляванні павінна быць звязана з выкарыстаннем даследчых дзеянняў. Важна таксама вучыць дзяцей планамерна весці аналіз і параўнанне аб'ектаў або з'яў прыроды.

        Такім чынам, мадэляванне дазваляе раскрыць важныя асаблівасці аб'ектаў прыроды і заканамерныя сувязі, якія існуюць у ёй. На гэтай аснове ў дзяцей фарміруецца абагульненыя прадстаўлення і элементарныя паняцці аб прыродзе.

        Расказ выхавальніка аб прадметах і з'явах прыроды.

        На занятках, экскурсіях і шпацырах, у паўсядзённых зносінах з дзецьмі выхавальнік выкарыстоўвае апавяданні аб прыродзе. Асноўная мэта гэтага метаду - стварыць у дзяцей дакладнае, канкрэтнае ўяўленне аб убачаным у дадзены момант ці ўбачаным раней аб'екце, з'яве прыроды. Расказ выкарыстоўваецца і для таго, каб паведаміць дзецям аб новых, невядомых ім фактах.     

        Расказваць дзецям трэба захоплена, вобразна, маляўніча. А для гэтага неабходна ўмець падбіраць дакладныя, яркія, вобразныя словы, якія характарызуюць падзеі. Складаючы  расказ, выхавальнік павінен паклапаціцца пра ўключэнне ў яго не толькі вядомых дзецям слоў, але і новых, якія ўзбагачаюць іх мову.    

        Расказ добра суправаджаць дэманстрацыяй ілюстрацый, фатаграфій, слайдаў і т. д. Гэта дапамагае дзецям зразумець яго сэнс.        

         Выкарыстанне мастацкай прыродазнаўчай літаратуры.

        Чытанне мастацкага творы для дзяцей дашкольнага ўзросту дапамагае выхавальніку узбагачаць іх ведамі, вучыць глыбей углядацца ў навакольны свет, шукаць адказы на многія пытанні.

        Да выбару кнігі для чытання дзецям варта ставіцца вельмі сур'ёзна, адказна. Перш за ўсё, трэба выкарыстоўваць літаратуру рэкамендаваную праграмай дашкольнай адукацыі. Важна адбіраць высокамастацкую літаратуру.

        Агульнае для ўсіх узроставых груп патрабаванне да методыкі выкарыстання кніг - спалучэнне чытання з непасрэдным назіранняем у прыродзе.

        Пасля чытання мастацкіх твораў арганізуецца гутарка. Мэта гутаркі - дапамагчы дзецям глыбей усвядоміць з'явы прыроды, абагульніць і сістэматызаваць веды аб прачытаным.

        Гутарка як метад азнаямлення дзяцей з прыродай.

         Гутарка выкарыстоўваецца выхавальнікам з рознымі дыдактычнай мэтамі:

для стварэння цікавасці да маючай адбыцца дзейнасці (перад наглядам, экскурсіяй);

для ўдакладнення, паглыблення, абагульнення і сістэматызацыі ведаў дзяцей аб прыродзе.

        У кожнай гутарцы вырашаецца задача развіцця мовы дзяцей.

        Праца дзяцей у прыродзе.

        Разнастайная праца ў прыродзе дастаўляе дзецям шмат радасці і садзейнічае іх усебаковаму развіццю. У працэсе працы выхоўваюцца любоў да прыроды, беражлівыя адносіны да яе. У дзяцей развіваюцца цікавасць да працоўнай дзейнасці, свядомае, адказнае стаўленне да яе. У калектыве дзеці прывучаюцца працаваць разам, дапамагаць адзін аднаму.

        Праца ў прыродзе мае вялікае адукацыйнае значэнне - пашырае кругагляд дзяцей, стварае спрыяльныя ўмовы для вырашэння задач сэнсарнага выхавання. Працуючы ў прыродзе, дзеці знаёмяцца з уласцівасцямі і якасцямі, станамі аб'ектаў прыроды, засвойваюць спосабы вызначэння гэтых уласцівасцяў. Выхавальнік вучыць дзяцей арыентавацца на ўласцівасці аб'ектаў прыроды для выканання працоўнага дзеянні.

        Працуючы ў прыродзе, дзеці на практыцы засвойваюць залежнасць стану раслін і жывёл ад задавальнення іх патрэбаў, даведаюцца пра ролю чалавека ў кіраванні прыродай. Засваенне гэтых сувязяў і залежнасцяў спрыяе фармаванню адносіны дзяцей да працы: праца становіцца асэнсаванай і мэтанакіраванай.

        У працэсе працы ў прыродзе ў дзяцей фарміруюцца веды пра расліны, жывёл. Дзеці вучацца ўсталёўваць сувязь паміж умовамі, ладам жыцця жывёл у прыродзе і спосабамі догляду за ім у кутку прыроды.

        Праца ў прыродзе спрыяе развіццю ў дзяцей назіральнасці і дапытлівасці, выклікае ў іх цікавасць да аб'ектаў прыроды, да працы чалавека, павага да людзей працы.

        У працы задавальняюцца эстэтычныя патрэбы дзяцей. Пасільная і цікавая праца дастаўляе ім радасць, а гэта - аснова для выхавання ў далейшым жадання працаваць, ўстойлівага цікавасці да працы.       

17.05.2022 17:09 - 17.05.2022 17:15

свернуть

 Формы работы з дзецьмі па выхаванню любові да роднага краю і яго гісторыі

17.05.2022

 

Патрыятызм – гэта пачуццё любові да Радзімы. Духоўны, творчы патрыятызм трэба прывіваць з ранняга дзяцінства. Але падобна любому іншаму пачуццю, патрыятызм жыве самастойна і перажываецца індывідуальна. Ён прама звязаны з асабістай духоўнасцю чалавека, яе глыбінёй. Таму, не будучы патрыётамі самі, педагогі і бацькі не змогуць і ў дзіцяці абудзіць пачуццё любові да Радзімы. Менавіта абудзіць, а не навязаць, так як у аснове патрыятызма ляжыць духоўнае самавызначэнне.

У дзіцячыя гады фарміруюцца асноўныя якасці чалавека, таму важна насычаць успрымальную душу дзіцяці ўзвышаннымі чалавечымі каштоўнасцямі, зарадзіўшы цікавасць да гісторыі Беларусі. Выхаванне пачуцця патрыятызму ў дашкольнікаў – крапатлівая праца, якая павінна весціся сістэматычна, планамерна, ва ўсіх узроставых групах, розных відах дзейнасці і па розных напрамках.

Вялікае значэнне ў патрыятычным выхаванні мае  сумесная разнастайная дзейнасць бацькоў і выхавацелей.

Быць патрыётам - гэта не толькі ведаць і любіць сваю Радзіму, але і актыўна працаваць на яе карысць. Для гэтага патрэбна выкарыстоўваць бацькам разам з дзецьми розныя формы: мэтавыя прагулкі, экскурсіі, гутаркі, чытанне мастацкай літаратуры, правоздіць беларускія святы, забавы і інш.

Адукацыйная дзейнасць з дзецьмі дашкольнага ўзросту павінна праводзіцца з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу.

Выкарыстанне гульнявых прыёмаў павышае пазнавальную актыўнасць дзяцей, стварае эмацыянальную атмасферу.

Тэматычнае планаванне з’яўляецца неабходнай умовай для мэтанакіраванай працы выхавацеля, дазваляе ўстанаўліваць лагічныя сувязі паміж рознага роду звесткамі: «Мая  вёска», «Твае абаронцы», «Мая сям’я» і інш. Важна, каб дзеці ўспрымалі матэрыял, актыўна думалі. Гэтаму спрыяюць такія метадычныя прыёмы, як параўнанне, пытанні, індывідуальныя заданні, зварот да вопыту дзяцей, дыдактычныя гульні.

Эфектыўным сродкам з’яўляецца выкарыстанне мастацкіх матэрыялаў.

Правядзенне з дзецьмі народных гульняў аказвае важную ролю ў патрыятычным выхаванні. У іх адлюстроўваецца лад жыцця людзей, іх праца, побыт, нацыянальныя асновы. Народныя гульні, маючы маральную аснову, вучаць дашкольнікаў шукаць гармонію з навакольным светам.

У малодшым і сярэднім дашкольным узросце асаблівую ўвагу  трэба надаваць  развіццю ўяўленняў аб блізкім сацыяльным асяроддзі.

Асноўнымі метадамі патрыятычнага выхавання ў малодшай групе выступаюць:

-арганізацыя жыццёвых і гульнёвых сітуацый, якія даюць магчымасць асвойваць вопыт добразычлівых адносін да блізкіх, дарослых;

-інсцэніровак з цацкамі, якія дэманструюць узоры узаемаадносін у дзіцячым садзе і ў сям’і;

-назіранне за ўзаемаадносінамі дарослых у дзіцячым садзе;

-хараводныя гульні, гульні-імітацыі;

-чытанне вершаў, пацешак, казак на тэму дабрыні, любові да бацькоў;

-разгляд  ілюстрацый, сюжэтных малюнкаў з выявай сям’і, прапанаваць назваць членаў сям’і, іх дзеянні, вылучыць  агульны радасны настрой;

-разгляд  сямейных фотздымкаў і інш.

У сярэдняй групе далучаць дзяцей да размовы аб сям’і, сямейных падзеях. Разглядаючы сямейныя фотаздымкі, звяртаць увагу на рысы іх падабенства з бацькамі, у сям’і ўсе клапоцяцца адзін пра аднаго. Захапляюць дзяцей, гульні на сямейныя тэмы, дзе разыгрываюцца розныя сюжэты з жыцця. Знаёмства выхаванцаў з вершамі, песенькамі, у якіх адлюстроўваюцца падзеі з жыцця сям’і, праца бацькоў. Арганізацыя сітуацыі «добрых спраў»: у падарунак бацькам зрабіць калектыўную аплікацыю, падарыць малюнкі.

У старэйшым дашкольным узросце ў дзяцей закладваюцца асновы грамадзянскасці, развіваецца цікавасць да Радзімы на эмацыянальна-пачуццёвым узроўні. У старэйшай групе выкарыстоўваюцца такія метадычныя прыёмы патрыятычнага выхавання:

-этычныя гутаркі аб вёсцы, роднай краіне, свеце;

-экскурсіі, назіранні за дзейнасцю людзей і грамадскімі падзеямі;

-разгляд  ілюстрацый аб асаблівасцях прыроды Беларусі, розных краін;

-сем’і, іх дзеянні, вылучаць агульны радасны настрой;

-разгляд сямейных фотздымкаў;

-знаёмства з элементамі нацыянальнай культуры;

-абмеркаванне і складанне апавяданняў аб прафесіях бацькоў і гараджан.

Пры знаёмстве дашкольнікаў з гісторыяй родных мясцін неабходна  шмат расказваць, таму пры складанні апавядання звяртаем увагу на такія моманты:

-па ходу аповеду неабходна выкарыстоўваць наглядны матэрыял (фотаздымкі, рэпрадукцыі карцін, схемы), малюнкі мелам на дошцы;

-складаючы апавяданне, трэба задаваць  дзяцям пытанні, неабходныя для развіцця  актыўнай пазнавальнай дзейнасці, вучаць разважаць. У гэтым выпадку аповед выхавальніка ператвараецца з маналога ў своеасаблівую гутарку з дзецьмі;

-распавядаючы аб якіх-небудзь гістарычных падзеях, не варта часта ўжываць даты, т. к. у дашкольным ўзросце дзецям недаступная храналогія. Але, каб дзеці зразумелі, што падзеі адбываліся даўно, варта ўжываць такія выразы «гэта было вельмі-вельмі даўно», «гэта было тады, калі вашы таты і мамы былі маленькімі» і г. д.;

-мова апавядання павінна быць простай. Калі ў рассказе  сустракаюцца незнаёмыя словы, напрыклад: «князь», «палкаводзец»,  варта растлумачыць іх значэнне.

У працэсе знаёмства дзяцей з выдатнымі мясцінамі роднага краю, патрэбна расказваць аб розных архітэктурных збудаваннях, храмах. У гэтым выпадку, досыць вылучыць тое галоўнае, што адрознівае той  ці іншы будынак ад іншых. Цяпер да нас паступова вяртаецца нацыянальная памяць, і мы па-новаму пачынаем ставіцца да старадаўніх святаў, традыцый, фальклору,  дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

Шырока выкарыстоўваюцца  ўсе віды фальклору (казкі, песні, прыказкі, прымаўкі і г. д.). У вуснай народнай творчасці, як нідзе захаваліся асаблівыя рысы беларускага характару, уласцівыя яму маральныя каштоўнасці, уяўленні пра дабро, прыгажосць, праўду, смеласць, працавітасць.

Вялікую ролю ў далучэнні дзяцей да народнай культуры займаюць народныя святы і традыцыі, у якіх адлюстроўваюцца назапашаныя стагоддзямі танчэйшыя назіранні  за характэрнымі асаблівасцямі пор года, зменамі надвор’я, паводзінамі птушак, насякомых, раслін, звязаныя з працай і рознымі бакамі грамадскага жыцця чалавека.

Вельмі важна пазнаёміць дзяцей з народным дэкаратыўным роспісам,  здольным зацікавіць дзяцей  нацыянальным выяўленчым мастацтвам.

Метад праектаў адзін з перспектыўных метадаў, якія спрыяюць вырашэнню праблемы патрыятычнага выхавання, які развівае пазнавальны інтарэс і фарміруе навыкі супрацоўніцтва. Асноўная яго мэта – развіццё свабоднай творчай асобы дзіцяці, магчымасць адчуць сябе даследчыкам, аб’яднаць дзяцей, бацькоў. У групах мэтазгодна распрацаваць такія педагагічныя праекты, як «Мая  вёска», «Дзень маці» і «Дзень Перамогі». Метад праектаў эфектыўны ва ўсіх узроставых групах.

Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій – актуальны і эфектыўны сродак  патрыятычнага выхавання дашкольнікаў. Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі выкарыстоўваюцца  пры разглядзе  нагляднага  матэрыялу, праглядзе мультымедыйных прэзентацый, мультфільмаў, праслухоўванні песень і вершаў і інш.

Выкарыстоўваючы прапанаваныя формы і метады патрыятычнага выхавання, неабходна паказаць дзецям прыгажосць свайго роднага краю, пазнаёміць  з талентам беларускага народа, навучыць дзяцей любіць свой горад і сваю краіну  і ганарыцца тым, што яны жывуць у такой цудоўнай краіне, як Беларусь.

17.05.2022 16:59 - 17.05.2022 17:05

свернуть